Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Duszpasterstwo

Proboszcz:

ks. mgr Mieczysław Gajewski - ur. 01.01.1961 r.w Gdyni , święcenia kapłańskie otrzymał 02.02.1987 r. w Pelplinie. Jako wikariusz pracował w Unisławiu Pomorskim, Tucholi, Lęborku i Tczewie. Pierwszą placówką proboszczowską był Iwiec w dekanacie lubiewskim, gdzie przez 11 lat pełnił swoją posługę. Jednocześnie pełnił tam także funkcję dziekana. Ustanowiony proboszczem w Łubianie dnia 07 lipca 2008 r.

Rezydent - emeryt:

ks. kanonik Bogdan Augustyniak - ur. 06.01.1943 r w Bydgoszczy. W 1983 r. jako proboszcz tworzy parafię Łubiana oraz buduje kościół i plebanię. Od 07.07 2008 r. za zgodą Ks. Biskupa odszedł ze względów zdrowotnych na emeryturę. Za zgodą i dzięki przychylności proboszcza zamieszkuje na plebanii.

Rada Parafialna:

Rada parafialna

Od  lewej  stoją:  Jerzy  Borzyszkowski, Władysław Cieszyński, Mirosław  Żywicki, Wojciech  Zabrocki, Jolanta  Karcz,  Zbigniew  Nakielski,  Adam  Okoniewski,  Wojciech  Dublinowski, Zbigniew  Orzłowski, Zenon  Skwierawski, śp.Tomasz  Breska, Kazimierz  Pek, Andrzej  Błaszkowski,  Piotr  Kwidzyński.

Strona gwna