Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Młodzi Wierni

WSPÓLNOTA  MŁODZI - WIERNI             

Hasło wspólnoty:

„Naśladuj Chrystusa, kochaj i służ” ( Św. Maksymilian Maria Kolbe )

DEKALOG WSPÓLNOTY:

 1. Żyj Mszą Świętą
 2. Czytaj Ewangelię
 3. Czyń wszystko z miłością ( bł. Matka Teresa z Kalkuty )
 4. Kochaj modlitwę ( bł. Matka Teresa z Kalkuty )
 5. Trzymaj się różańca i koronki do Miłosierdzia Bożego ( św. Faustyna )
 6. Miej poczucie obowiązku ( św. Maksymilian Maria Kolbe )
 7. Buduj cywilizację miłości ( bł. Jan Paweł II )
 8. Stawaj po stronie prawdy. 
 9. Niech Twoje życie będzie radosnym dziękczynieniem.
 10. Bądź trzynastym apostołem

DZIAŁANIA WSPÓLNOTY:

 • Modlitwa grupy.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek przede Mszą Świętą.
 • Różaniec przede Mszą Świętą w niedziele o godz. 8:00 ( oprócz pierwszej niedzieli miesiąca ).
 •  Czuwania modlitewne ( tematyczne ).
 • Droga Krzyżowa.
 • Udział i organizacja pielgrzymek.
 • Rekolekcje dla młodzieży.
 • Udział we Mszy Św. – śpiew, „Modlitwa Wiernych”.
 • Służba i pomoc drugiemu człowiekowi oraz działania na rzecz Parafii.

Opiekunowie i Animatorzy: Karolina Kulas, Agnieszka Pek, Joanna Eron.

Spotkania Młodych Wiernych odbywają się w poniedziałki po wieczornej Mszy św. ( oprócz wakacji letnich ). Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Lista członków KSM - u i ich funkcje:
1. Buczkowski Paweł - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Gackowski Dawid - Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Juńska Hania - Protokolant i zastępca sekretarza
4. Kulas Karolina - Prezes
5. Kulas Sebastian - Skarbnik
6. Lubecki Robert - Zastępca prezesa
7. Pek Agnieszka - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
8. Pek Michał - Członek Komisji Rewizyjnej
9. Pellowski Michał - Członek Komisji Skrutacyjnej
10. Windorpski Daniel - Sekretarz

Strona gwna