Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

 

INTENCJE MSZALNE

 

Poniedziałek 02.10.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++Ludwiki i Wacława Skwierawskich

                      K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Wtorek 03.10.2023 r.

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże dla + Wandy Gierszewskiej

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Środa 04.10.2023 r

Godz. 17.00 P/ z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i naszych Patronów dla Marii i Leona

                      K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

CZWARTEK 05.10.2023 r.

Godz. 18.00  P/ o łaskę nieba dla +Stanisława Lass w 1 rocznicę śmierci

                       K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Piątek 06.10.2023 r.

Godz. 17.00 P/ o dar nieba i Boże Miłosierdzie  dla ++ Jadwigi z okazji urodzin, Roberta Bonczyńskich

                      K/ do Bożego Miłosierdzia w intencji Panu Bogu wiadomej

 

Sobota 07.10.2023 r.

Godz. 11.00 SUMA ODPUSTOWA  w intencji parafii

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba dla + Łukasza Skwierawskiego

                      K/ o łaskę nieba dla Jana Brezy – 3 intencja od sąsiadów z ulicy Osiedlowej 6

           

NIEDZIELA 08.10.2023 r.

Godz. 8.30 P/ o łaskę nieba i Miłosierdzie Boże dla ++Franciszka Kuper z okazji urodzin mamę Halinę, dziadków Gertrudę, Franciszka Kaszubowskich, Martę i Leona Kuper  

Godz. 11.00  P/ o łaskę nieba dla + mamy Marii Worzała w 2 rocznicę śmierci

                       K/ w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski, Matce Bożej za opiekę z prośbą o dalsze dla ojca i dziadka Edmunda Stawickiego

Godz. 16.00 P/ o łaskę nieba dla ++ Janiny Kulaszewicza w 1 rocznicę śmierci za wspomnieniem Alojzego Kulaszewicza

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

 

 

Strona gwna