Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 17.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 17.00.        

 

INTENCJE MSZALNE

 

PONIEDZIAŁEK 19.02.2024 r.

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ męża, ojca i dziadka Waldemara Zimowskiego i rodziców z obojga stron

Godz. 17.30 P/ o Miłosierdzie Boże dla + Michała Pietkiewicza

 

WTOREK 20.02.2024 r. 

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla +Gertrudy Ostrowskiej – 5 intencja od Osiedlowej 4

       

ŚRODA 21.02.2024 r. 

Godz. 17.00 P/ o Miłosierdzie Boże dla +Mirosławy Sarneckiej – intencja od zakładu pogrzebowego

 

CZWARTEK 22.02.2024 r.

Godz. 17.00  P/ o Miłosierdzie Boże dla ++ rodziców Anny i Jerzego Gałęskich, Helenę i Leona Szopińskich, Mirosława i Tomasza oraz ++ z rodziny Szopińskich

                         K / o łaskę nieba dla + Franciszka Narlocha w 4 miesiąc po śmierci

                     

Piątek 23.02.2024 r.

Godz. 17.30 P/ o Miłosierdzie Boże dla  ++ Henryka Klaczyńskiego oraz Paulinę i Franciszka Pellowskich

                       K / o łaskę nieba dla +Mirosławy Sarneckiej – 4 intencja od sąsiadów z ul. Osiedlowej 6

 

Sobota 24.02.2024 r.

Godz. 17.00 P/ o łaskę nieba dla ++mamy Hildegardy Nakielskiej, siostry Ireny, Mariana i dziadków z obojga stron

                      K / o łaskę nieba dla ++Heleny i Stanisława, Mariana, Józefa i Jerzego Ryngwelskiego

         

NIEDZIELA 25.02.2024 r.

Godz. 8.30    P/ o spokój duszy i radość nieba dla +Ewy Miłto – 3 intencja od Osiedlowej 4

Godz. 11.00 P/o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla ++ Łukaszxa i Andrzeja Skwierawskich

                      K / za ++ rodziców Marię i Konrada, teściów Gertrudę i Klemensa, siostry Reginę i Józefkę oraz brata Antoniego

Godz. 16.00 P/ o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba dla + Agnieszki Popławskiej – 1 intencja od Osiedlowej 2

 

               

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865  -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

 

 

 

Strona gwna