Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00


Msze święte w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota - godz. 18.00 ( od chwili zmiany na czas zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00 ) - wtorek przez cały rok o godz.8.00.


Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.

 

INTENCJE  MSZALNE  14.01-21.01.2018

Niedziela  14.01.2018 r.        
godz.8.30    z podz. za wszystkie otrzymane  łaski w starym roku z prośbą o błog. Boże w  Nwym 2018 r.  dla   wnuków Szymona,  Pawła, Weroniki i  Juliana
godz.11.00 
1/++  Jadwigę ( kol. r.śm.) jej rodziców, braci, siostrę oraz  dusze  w  czysćcu  cierpiące
2/ w podz.  P.Bogu  i M.Bożej za wszystkie  łaski otrzymane w Staryn Roku z prośbą o dalsze w Nowym Roku dla  Marii i  Wacława oraz  ich  rodziny
godz.16.00 ++ Zofię  Zblewską  ze wsp. ojca  Jana i syna  Mateusza  - int. od  3  bryg. szkliwierni                                        

Poniedziałek     15.01.2018 r.
- godz.8.30 ++ojca  Jana Cieszyńskiego  w  10  r.śmierci 
- godz.9.00     +  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska

                       
Wtorek    16.01.2018 r.        
- godz.8.30   +  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska
- godz.9.00
1/ ++ Franciszka  Muchowskiego - od  uczestników  pogrzebu                                          
2/ o Boże błog. w łasce zdrowia, opiekę M.Bożej, Św. Maksymiliana dla ks. Kanonika Bogdana z ok75  urodzin

Środa      17.01.2018 r.  
- godz.8.30 + mamę  Annę ( 12 r.śm.) ze wsp  + ojca  Sylwestra
- godz.9.00  
1/ +  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska
2/ +  kuzynkę  Danutę i  jej  rodziców

Czwartek       18.01.2018 r. 
- godz.8.30   ++ ciocię  Natalię, Stanisława, Agnieszkę, Franciszka, Żanetę, Jadwigę  i  Klemensa
- godz.9.00  
1/ +  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska
2/ o Boże błog. w łasce zdrowia, opiekę M.Bożej, Św. Maksymiliana dla Benona z ok.  urodzin

Piątek   19.01.2018 r.          
- godz.8.30   +Grażynę  Ostrowską - od uczestników  pogrzebu
- godz.9.00 
1/ +  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska  
2/ do Opatrzności  Bożej przez wst. M.Bożej i Św. Maksymiliana  dla Henryka  z ok. imienin
 
Sobota  20.01.2018 r.          
godz. 16.00
1/  + Leszka  Pek  od prac. Zespołu Kształcenia w  Łubianie
2/ o Boże błog. w łasce zdrowia, opiekę M.Bożej i naszych Patronów w Nowym Roku dla Pani  Marii

Niedziela   21.01.2018 r.      
- godz.8.30   o  szczęśliwe  rozwiązanie  dla  Ewy oraz  o  błog. Boże  dla  całej rodziny   
- godz.11.00 
1/++  mamęę  Hildegardę  w  dniu urodzin  ze  wsp. dziadków  z obojga  stron
2/ o Boże łaski w Darach Ducha Św. przez wst. M.Bożej i Św. Maksymiliana dla ks. Kanonika  Bogdana  z ok..75 urodzin -  intencja od przyjaciół

godz.16.00 
1/+  Józefa  Dublinowskiego  - msza  gregoriańska
2/ ++ rodziców Marię i Konrada oraz  siostry  Reginę  i  Józefę  

 

 

Strona gwna