Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.                  

       

                             INTENCJE MSZALNE

 

Niedziela 09.06.2019 r.

Godz. 8.30   P/   + Żanetę w 2 rocznicę śmierci

                       K/ ++ męża Alfonsa Skwierawskiego, rodziców Rozalię i Władysława, teściów Anielę i Józefa oraz zięcia Jarosława

Godz. 11.00 P/ ++ teściową Mariannę ( 15 r.śm.) ze wspomnieniem  teścia Karola  w 19 rocz. śmierci.

Godz. 16.00   ++ Eleonorę i Antoniego Małyszczyckich

                                             

Poniedziałek 10.06.2019 r.

Godz. 18.00  P/ o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo Świętych Patronów  dla  Marii i  Pawła  Cyman i całej rodziny  z okazji 57  rocznicy ślubu.

                        K/ Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II do Miłosierdzia Bożego w intencji wiadomej Panu Bogu

                        N/ O Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej Maryi dla rodziców i rodzeństwa zmarłego Szymona.

                                              

Wtorek  11.06.2019 r.

Godz. 18.00   P/ o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz wstawiennictwo Świętych Patronów dla wnuczka Franciszka z okazji roczku oraz dla całej rodziny

                          K/ Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II do Miłosierdzia Bożego w intencji wiadomej Panu Bogu

                                             

Środa  12.06.2019 r.

Godz. 18.00    P/ + męża, ojca i dziadka Mirosława Podjaska w 14 rocznicę śmierci i z okazji urodzin

                                K/ w podziękowaniu Panu Bogu za dar zdrowia a Matce Bożej za opiekę nad Mirosławą – intencja od przyjaciół

                                  N/ O Boże miłosierdzie dla + Hanny Żbikowskiej

 

Czwartek 13.06.2019 r.

Godz. 20.00   P/ ++ męża Leona oraz rodziców i teściów.

                         K/ do Opatrzności Bożej o potrzebne łaski w zdrowiu dla brata Mirosława i siostry Reginy

                                           

Piątek   14.06. 2019 r.

Godz. 18.00   P/ + Antoniego Peplińskiego

                              K/ + Katarzynę Skwierawską – intencja od przyjaciół

N/ O Boże błogosławieństwo i siły w niesieniu krzyża dla podopiecznych, rodziców i wolontariuszy stowarzyszenia „Otwarte serca                                        

                                            

Sobota 15.06.2019 r.

Godz. 18.00   P/ + córkę Jolkę oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

                         K/ Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II do Miłosierdzia Bożego w intencji wiadomej Panu Bogu                                               

                                                 

Niedziela 16.06.2019 r.

Godz. 8.30   P/   +Antoniego Pastwę w 1 rocznicę śmierci oraz dusze w czysscu cierpiące.

Godz. 11.00 P/ ++ teściową Mariannę ( 15 r.m.) ze wspomnieniem  teścia Karola  w 19 rocz. śmierci.

                     K/ ++ mamę Teresę Timma z okazji urodzin, ojca Józefa, brata Grzegorza i ciocię Zofię Timma

Godz. 16.00   + Mieczysława Wawrzyniaka z okazji rocznicy ślubu

 

Strona gwna