Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00


Msze święte w dni powszednie: poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobota - godz. 18.00 ( od chwili zmiany na czas zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00 ) - wtorek przez cały rok o godz.8.00.


Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.

 

INTENCJE  MSZALNE  23.07-30.07.2017

Niedziela    23.07.2017 r.      
godz.8.30 +Sabinę  Stenka  w  kol. r.śm. 
godz.11.00  o zdrowie i opiekę Bożą dla wnuczka Nikodemka ( 8 ur.) oraz Barbary i całej rodziny za wst. św. Jana Pawła II i św. Faustyny
godz.16.00
1/ ++ Kazimierza  Słomińskiego (28 r.śm.), dziadków Jana i Józefę oraz Piotra  i  Leokadię
2/++ rodziców Natalię i Edwarda  Zdanowskich   

Poniedziałek  24.07.2017 r.    
godz. 18.00 ++ synów i braci  Leszka  i  Bogdana
                             
 
Wtorek    25.07.2017 r.     
godz. 8.00 ++ Annę  i  Leona  Niklas
                                                                                                                     
                                                   
Środa   26.07.2017 r.        
godz. 18.00 
1/++ rodziców  Jana i Zofię  Mielewczyk
2/++  męża, ojca i dziadka Felicjana  Jazdzewskiego  oraz  rodziców z obojga stron  Janów  i  Józefy
                                 
Czwartek 27.07.2017 r.  
godz.11.00 o szybki powrót do zdrowia  dla  Józefa
godz.18.00 ++  rodziców z obojga stron Franciszka i Agnieszkę  oraz Annę  i Jerzego                               
godz. 18.30 + Łukasza  Cygierta  - int. od  zakkł. pogrzebowego p.Dublinowskiego

Piątek 28.07.2017 r.    
godz. 18.00  ++ dziadków z obojga stron oraz rodziców Leokadię Edmunda Homel
godz. 18.30 +Mateusza  Hoffmann - int. od działu  kartonażowni

Sobota  29.07.2017 r.    
godz. 15.00   Zjazd rodzinny  Zaborowskich
godz. 18.00 z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze  zwłaszcza zdrowie  dla Jolanty i Zbigniewa  oraz całej rodziny z ok..22 r.ślubu

Niedziela   30.07.2017 r.   
godz.8.30  + Adama  Kulasa  ( z ok.ujrodzin) 
godz.11.00 
1/ z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze  zwłaszcza zdrowie  dla całej  rodziny
2/++ męża Franciszka * 6 r.śm.) oraz dusze w czyśćcu  cierpiące
godz.16.00  ++ rodziców  Reginę i Franciszka  oraz  Janinę  i  Leona          

 

Strona gwna