Msze swiete w niedziele:
godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00
Msze swiete w dni powszednie:
poniedzialek, sroda, czwartek, piatek i sobota
- godz. 18.00(od chwili zmiany na czas
zimowy do Niedzieli Palmowej o godz.17.00)
- wtorek przez caly rok o godz.8.00.
Msze swiete w uroczystosci i swieta
zniesione: godz. 8.00 lub 10.00 ; 18.00

Porządek Mszy Świętych

Msze święte w niedziele: godz. 8.30 ; 11.00 ; 16.00

Msze święte w dni powszednie: - godz. 18.00

Msze święte w uroczystości i święta zniesione: godz. 10.00 ; 16.00 ; 18.00.        

  

INTENCJE MSZALNE 

 

Poniedziałek 12.04.2021 r.

Godz. 18.00   P/ ++ Krystynę Piankowską w 62 urodziny, rodziców, brata Andrzeja i szwagra Mirosława

                       K/ ++ ciocię Halinę Błaszkowską i wujka Ewalda Czapiewskiego – intencja od Sylwii i Piotra

Godz. 18.30   P/ + Bronisławę Bruską – 2 intencja od sióstr Elżbietanek

                                             

Wtorek 13.04.2021r.

 Godz.18.00 P/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Matek z VII Rózy Matek i ich rodzin

                     K/ w podziękowaniu Panu Bogu za łaskę zdrowia a Matce Bożej za opiekę nad synem Rafałem                                                

                                              

Środa 14.04.2021 r.

Godz. 18.00   P/ o miłosierdzie Boże dla rodziców Franciszka i Zofię Gliszczyńskich, ++ rodzeństwo Benedykta, Eryka, Bernarda, Zytę, Erykę, Ludwikę oraz bratanka Dariusza

                       K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Ireny i Wojciecha z rodziną    

 

CZWARTEK  15.04.2021 r.

Godz. 18.00    P/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia i opiekę Matki Bożej dla  z okazji urodzin i dla całej rodziny

                        K/ + Annę Męczykowską – 2 intencja od Osiedlowej 4

                                           

PIĄTEK 16.04.2021 r  

Godz. 18.00   P/ za dusze w czyśćcu cierpiące

                       K/ + Krystynę Sochaczewską- 3 intencja od ulicy Brzozowej

                                            

SOBOTA 17.04. 2021 r.

Godz. 18.00    P/   ++ męża Kazimierza w 3 rocznicę śmierci, jego rodziców Helenę i Bolesława, ciocię Gertrudę Węsierską, Jana i Wandę Turzyńskich

                        K/ o radość nieba dla rodziców Heleny i Mieczysława

                                          

 Niedziela 18.04.2021

Godz. 8.30      P/ + męża, ojca i dziadka Tadeusza w 13 rocznicę śmierci

Godz. 11.00    P/ ++ rodziców Krystynę i Gerarda oraz rodziców chrzestnych Kazimierza i Bogusławę

                        K/ o Boże błogosławieństwo w łasce zdrowia, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i Św. Maksymiliana dla ks. kanonika Bogdana – intencja od Róż Ojców

Godz. 16.00    P/ o Miłosierdzie Boże dla + Patryka Laskowskiego z okazji 26 urodzin

 

UWAGA: W przypadku zauważonego błędu w intencjach prosimy o natychmiastowy kontakt: 501 540 808 lub plubiana@diecezja-pelplin.pl 

 

Osoby, które zarezerwowały Msze święte a nie złożyły jeszcze ofiary za nie, mogą to uczynić w następujący sposób:

- osobiście w kościele przed lub po Mszy świętej

- osobiście na plebani lub poprzez wrzucenie ofiary w opisanej kopercie (od kogo i za jaką Mszę św.)  do skrzynki pocztowej na plebanii, 

lub

- poprzez  wpłacenie na konto   Millennium    11 1160 2202 0000 0001 1767 5865   -  z dopiskiem ofiara za Mszę św. w dniu… 

 

                                                                                        Ks. Mieczysław Gajewski - proboszcz

 

TRANSMISJE NABOŻEŃSTW Z JASNEJ  GÓRY

 

 

 

Strona gwna